Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Mùa Xuân Cỏ NonNắng về lượt là áo mới
Ơi mùa xuân ấm tình hồng
Gởi em vần thơ mừng tuổi
Rưng rưng nhỏ giọt nắng trong

Mùa mưa qua rồi lướt thướt
Con chim hót giọng xôn xao
Dẫn em lên đồi cỏ mướt
Nhìn trời xanh mây bay cao

Nghe thương đôi hàng nước mắt
Loanh quanh trên má dỗi hờn
Nghe thương giòng huyền suối tóc
Ngọn mềm bay quyện khói sương

Hồn ngát trầm hương nguyên đán
Chưa say một nụ duyên đời
Chưa giấu một lần hò hẹn
Môi thơm khúc hát tinh khôi

                      PHẠM THỊ DIỄM PHÚC
                         (bút nhóm hoa nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 196, ra ngày 1-3-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>