Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Cổ Tích


Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem (Ảnh minh họa)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>